Tiskové zprávy HR

CENTRUM POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ ZÍSKALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ HR AWARD

Zlín 7.3.2019 – Centrum polymerních systémů (CPS), které je součástí Univerzitního institutu (UNI) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) získalo prestižní ocenění HR Award. Zařadilo se tak mezi necelou desítku špičkových výzkumných pracovišť v České republice, které se aktuálně tímto oceněním mohou pyšnit.

„Ocenění HR Award pro nás znamená, že nastavené směřování rozvoje Univerzitního institutu a Centra polymerních systémů je v souladu s evropskými standardy. V získaném ocenění HR Award však spatřuji hlavně závazek do dalšího období pro vytváření transparentního a příznivého prostředí pro nábor a karierní růst akademických a vědeckých pracovníků v našem centru,“  uvedl rektor Univerzity Tomáše Bati a ředitel Centra polymerních systémů prof. Vladimír Sedlařík.

„Neméně důležité jsou ale také aktivity, které vedou k nastavení systému strategického řízení UNI a CPS. S tím souvisí zejména metodika práce s lidskými zdroji ve výzkumu a vývoji včetně systému jejich hodnocení. Důležité je rovněž vytvoření strategie mezinárodní  spolupráce a v neposlední řadě aktivní šíření výsledků naší výzkumné činnosti a zvyšování povědomí o  kvalitním výzkumu v oblasti polymerních věd, který má ve Zlíně světovou úroveň,“  doplnil prof. Sedlařík.

Certifikaci HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které vytvářejí transparentní pracovní prostředí na mezinárodní úrovni a jejichž personální politika v oblasti řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je v souladu se 40 principy Charty a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Získáním tohoto ocenění se  CPS zároveň zavázalo k dalšímu zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance, zejména výzkumné pracovníky. Tento úspěch zvyšuje nejen mezinárodní atraktivitu samotného Centra polymerních systémů, ale rovněž zvedá prestiž celé univerzity.

Ocenění HR Award získalo také Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech na Fakultě aplikované informatiky.

O ocenění bylo usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243.

 HR 01

 

Zlín 12.3.2018 - Výzkumná centra UTB ve Zlíně, Centrum polymerních systémů (CPS) a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) budou v roce 2018 usilovat o významné ocenění „HR Award Excellence in Research“.

Tento široce uznávaný certifikát uděluje výzkumným organizacím Evropská komise. Vychází z principu Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

„HR Award je značkou kvality řízení výzkumné organizace, což je klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti obou center, a to především v oblasti mezinárodní spolupráce například ve výzkumných projektech financovaných Evropskou unií,“ vysvětluje význam ocenění prorektor pro tvůrčí činnosti UTB Vladimír Sedlařík, který je zároveň ředitelem Centra polymerních systémů.

„Získání ocenění považuji za logický kvalitativní posun obou center, která jsou vybavena špičkovou výzkumnou infrastrukturou. Nicméně klíčoví jsou lidé, kteří tuto infrastrukturu využívají. Věřím, že certifikace naplňování mezinárodně uznávaných standardů pro výzkumné pracovníky povede ke zlepšení pracovního prostředí na centrech, a tedy i ke zvýšení jejich výkonnosti,“ doplňuje Vladimír Sedlařík.

HR1hr2

V současné době probíhají na obou výzkumných centrech rozsáhlé analýzy, na jejichž základě bude vytvořen strategický plán. Ten bude předmětem posouzení Evropskou komisí, která také pravidelně a velmi striktně kontroluje jeho naplňování.

Tento projekt navíc umožní vysílání mladých výzkumných pracovníků na zahraniční stáže do akademické i průmyslové sféry. Mezi další plánované aktivity patří i prezentace výsledků výzkumu a vývoje realizovaných na centrech odborné i laické veřejnosti.

Obě výzkumná centra byla vystavěna převážně ze zdrojů Evropské unie a jsou výrazně orientována na propojení výzkumu s praxí. Jejich fungování významně ovlivňuje kvalitativní ukazatele a renomé Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v národním i mezinárodním měřítku, což má pozitivní dopad i na město Zlín a Zlínský kraj.

 HRlogo

Kontakt:
Petra Svěráková
PR&marketing manažer
Centrum polymerních systémů UTB Zlín
+420 777 852440

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo