Centrum polymerních systémů se prezentovalo na veletrhu

CPS se prezentovalo na 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se konal první týden v říjnu, na výstavišti v Brně.

Centrum polymerních systémů (CPS) prezentovalo své výsledky v oblasti výzkumu funkčních nanomateriálů na bázi uhlíkových nanotrubic, pomocí kterých lze vytvořit nejrůznější senzory pro snímání tahu či měření organických par. Na veletrhu byla představena také mikropásková anténa vytvořená pomocí inkoustového tisku založeného na nanočásticích stříbra. Centrum se dále zabývá vývojem bioaktivních polymerních systémů, které mají uplatnění zejména v potravinářském průmyslu a medicínských aplikacích. Zároveň jsou prezentovány možnosti testování materiálových vlastností z hlediska jejich struktury a chemického složení. Centrum dále představuje své těžké technologické laboratoře, které jsou schopny nabídnout služby z oblasti plastikářského průmyslu, mezi něž patří vývoj a testování prototypových sérií.

Prezident Miloš Zeman navštívil Centrum polymerních systémů

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v úterý 4.10.2016 Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rámci své oficiální návštěvy Zlínského kraje. V doprovodu rektora prof. Petra Sáhy si prohlédl Centrum polymerních systémů, a poté se v aule setkal se studenty a zaměstnanci UTB.

Celý článek...

Úspěšné obhajoby na CPS

V pátek 26.8. obhájili dva mladí vědci z Centra polymerních systémů své disertační práce, a to Ing. Gabriela Jandíková a Antonio Di Martino, M.Sc. Vedoucí obou prací byl doc. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D.

Ing. Gabriela Jandíková úspěšně obhájila doktorskou práci s názvem „Úprava vlastností a degradačního chování polylaktidu pomocí různých modifikačních přístupů", která byla zaměřena na úpravu materiálových vlastností a degradačního chování polyesterů na bázi polylaktidu prostřednictvím modifikace polymerní matrice pomocí specifických přísad.

Celý článek...

Jmenování nového docenta na CPS

V nedávné době se tým akademických pracovníků CPS rozrostl o nového docenta Michala Sedlačíka, který obhájil svou habilitační práci na téma "Nové přístupy k formulacím inteligentních tekutin".

Pozvání na prezentaci - prof. Dr. Mohamed Bakar

Dne 25. srpna 2016 od 10.00 hodin proběhne na CPS prezentace na téma:

"Polyurethanes and Non-Isocyanate Based Polyurethanes: Preparation and Properties"

Přednášejícím bude pan prof. Mohamed Bakar (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom).

Celý článek...

Přihlášení