Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel Centra polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel Centra polymerních systémů.

Požadavky:
 • akademicko-vědecký titul min. Ph.D.,
 • praxe v řídících funkcích, zkušenosti s řízením většího pracovního kolektivu,
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce,
 • zkušenost s řízením projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou,
 • znalost práce na PC (Microsoft Office), znalost práce se specializovanými vědeckými software výhodou,
 • řídící a manažerské schopnosti,
 • morální a občanská bezúhonnost.
Celý článek...

CPS získalo zlatou medaili na Invent aréně

Zlatou medaili za testovací formu získalo na 1. ročníku Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů "Invent aréna" v Třinci Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně. Výstava se konala ve dnech 16. - 17.6.2016 v Třinecké Werk aréně a Centrum polymerních systémů na ní reprezentoval tým ve složení prof. Berenika Hausnerová, Ing. Jakub Huba a Ing. Eva Hnátková.
Výzkumná skupina z CPS zabývající se technologií vstřikování práškových materiálů ( tzv. Powder Injection Molding - PIM technologií) představila 2 vynálezy z této oblasti, které byly zapojené do hodnotící soutěže. V soutěži vynálezů z 21 zemí nakonec získal Zlatou medaili ve své kategorii průmyslový vzor č.001704974-0001, který je platný v rámci celé EU.

Celý článek...

Návštěva pana Alexise Nasarda z firmy Bata Brands SA

Na konci května 2016 zavítal do Zlína nový výkonný ředitel společnosti Bata Brands SA - Švýcarsko, pan Alexis Nasard, jenž je v nové funkci od dubna 2016. Během své krátké návštěvy si mimo jiné v doprovodu profesora Sáhy, rektora UTB. prohlédl budovu Centra polymerních systémů včetně laboratorních prostor.

Celý článek...

Posilování Česko-Polské spolupráce v oblasti kompozitů s polymerní matricí.

V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce prezentoval prof. Dr. Mohamed Bakar z Technologicko-Humanistické university Kazimierza Pułaskiego v Radomi, Fakulty strojního inženýrství, přednášku na téma "Nový vývoj v oblasti kompozitů s polymerní matricí". Přednáška na Centru polymerních systémů vzbudila pozornost mezi všemi pracovníky centra a také byla navštívena kolegy z ostatních součástí univerzity. Přednáška proběhla 5 května 2016.

Přednáška byla podpořena v rámci programu Erasmus +, organizoval doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Celý článek...

Výběrové řízení na pracovní pozice vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic vědecko-výzkumných pracovníků a postdoktorandů pro Centrum polymerních systémů ve Zlíně.

Požadavky:

 • akademicko-vědecký titul min. Ph.D. v oboru přírodních nebo technických věd,
 • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu,
 • znalost anglického jazyka,
 • výsledky v oblasti v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje,
 • znalost práce na PC (Microsoft Office),
 • morální a občanská bezúhonnost.
Celý článek...

Přihlášení